تهاتر تتر با دلار

-تبدیل دلار کش به تتر در حجم بالا -تبدیل تتر به دلار کش -خرید ریالی تتر (محدود) – کارمزد مناسب -حداقل معامله : ۱۰۰ هزار دلار -معامله در صرافی معتبر صورت میگیرد -تهاتر تتر فقط با اسکناس دلار انجام میشو...