معاوضه آپارتمان با آپارتمان 100 متری تمیز تهاتر

معاوضه آپارتمان با آپارتمان 100 متری تمیز تهاتر لحظاتی پیش در تهران، هروی | اجاره آپارتمان متراژ۱۰۰ ساخت۱۳۹۳ اتاق۲ ودیعه ۹۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ تومان اجارهٔ ماهانه مجانی ودیعه و اجاره غیر قابل تبدیل مناسب برای خ...