معاوضه ماشین با زمین در شمال یا معاوضه خودرو با زمین

معاوضه ماشین با زمین با توجه به نوسانات شدید قیمت خودرو در بازار ملک باعث شده است که صاحبان این دسته از تمایل به معاوضه خودرو با ملک خود را با یک ماشین به جای خرید و فروش با پول نقدترجیح دهند, در واقع...