تهاتر ملک چه شرایطی دارد

ترخیص یا همان معاوضه خانه چیست؟

این اصطلاح به معنای واقعی کلمه به معنای مبادله کالا-سودمند متقابل – برای یکدیگر-و معنای قانونی-تعهد به دلیل بدهی طرفین به معامله و معاوضه با جای پرداخت پولی است.

در معاملات متعارف در ازای کالا پول دریافت می شود-کالا یا خدمات اما در معاملات مبادله ای-مردم در ازای کالاهایی که دریافت می کنند کالاهای دیگری را به طرف دیگر می دهند. به عنوان مثال دو نفر در معامله مورد نظر اموال خود را با مصالح ساختمانی مبادله می کنند و بدون پرداخت هیچ مبلغی وارد معامله می شوند. چنین معاملاتی که در مرحله انجام کالایی است که بدون پرداخت هزینه و در ازای دریافت کالای دیگر فروخته می شود مبادله نامیده می شود.

در برهه ای از زمان یکی از طرفین معامله به دیگری بدهی دارد و با گذشت زمان شرایطی ایجاد می شود که طلبکار محصولی را از او خریداری می کند. در این موارد اگر افراد کالاهای مربوطه را در ازای بدهی خود دریافت کنند مبادله می شود و پس از این معامله بدهی افراد به یکدیگر از بین می رود.

تهاتر خانه چیست؟

انواع تهاتر
از نظر حقوقی جامعه و قوانین موجود انواع خانه های اشیای قیمتی عبارتند از:

اجباری (حقوقی): این نوع تهاتر طبق قانون است و بدون اراده طرفین محقق می شود. اگر مذهب مردم-نه از یک جنس یا از نظر زمان و مکان متفاوت-به زور با هم مبادله نمی شوند
قرارداد: در صورتی که شرایط قابل اجرا نیست احزاب می توانند موافق باشند این نوع معاوضه و غیره باشد. یک قرارداد گفته می شود.
قضاوت -: در مواردی که در اصل دین-مقدار-یا در شرایط مربوطه مورد مناقشه است-موضوع در دادگاه بررسی می شود و با حکم دادگاه واضح تر انجام می شود

الزامات مورد نیاز برای معاوضه

موضوع اشیای قیمتی باید قانونی و مطابق با شریعت اسلام باشد.
میزان بدهی در این توافق نامه دو جانبه باید یکسان باشد, اما اگر بدهی یک طرف بیشتر از طرف دیگر باشد, میزان بدهی باید لغو شود و باقیمانده به شخصی که بیشتر می خواهد پرداخت شود.
رضایت طرفین قرارداد در داد و ستد کالا یک شرط است.
هر دو طرف قرارداد باید عاقل و بالغ باشند و صلاحیت لازم را داشته باشند. انجام خانه های اشیای قیمتی با افراد زیر سن قانونی امکان پذیر نیست.
انعقاد چنین قراردادی باید توسط کسانی انجام شود که صلاحیت لازم برای انجام را دارند.
در این قرارداد میزان بدهی باید برابر باشد.
بدهی طرفین باید براساس شرایط قانونی باشد در غیر این صورت انجام مبادله مطبوع امکان پذیر نخواهد بود.

الزامات مورد نیاز برای ترخیص

شرایط لازم برای یک کلینیک
معاوضه اجباری نیز شرایط خاصی دارد که باید رعایت شود. در صورت عدم وجود این شرایط مجوزهای مربوطه اجباری نخواهد بود.

دو دین باید یکسان باشند – مثلا پول یا زمین.
دو نفر هم طلبکار هستند و هم بدهکار.
بدهی بین دو طرف اگر مقداری پول در ازای کالای دیگری مانند فرش وجود داشته باشد-تاسیسات اتفاق نمی افتد. باید موضوع دو دین باشد.
زمان پرداخت بدهی ها و درخواست یکی است.
محل پرداخت این دو دین یکسان است-یعنی فاصله بین زمین های شمال و تهران امکان پذیر نیست.
هر دو مذهب ینزاد هستند و یکی از قبلا به نفع دیگری بازداشت نشده است.
پاکسازی املاک و شرایط مربوط به
با توجه به تعاریف, تهاتری انجام شده است برای از بین بردن دین. و یا به عبارت دیگر, دو ویژگی با هم رد و بدل, این معامله خواهد بود موضوع به قوانین مربوط به تبادل و یا فروش. به طوری که اگر این دو ملک با هم معامله شوند این معامله مبادله نامیده می شود و اگر یکی از طرفین برای ملک دریافتی پول پرداخت کند.معامله فروش خواهد داشت و هر یک از اینها شامل قوانین خاص خود خواهد بود.

اما ما در حال حاضر شاهد افزایش چنین معاملات در بازار مسکن هستیم. به طوری که افراد-ملک یا واحد مسکونی یا تجاری خود را برای زمین-مبادله املاک و مستغلات و یا مصالح ساختمانی. با توجه به شرایط غالب بازار مسکن-این نوع معاملات بسیار مورد توجه سازندگان و سازندگان انبوه است. به این ترتیب سازندگان از افراد زمین یا مصالح ساختمانی دریافت می کنند و پس از اجرای مراحل ساخت از فرد می خواهند که بدهی به وجود ساختمان را پرداخت کند. به این ترتیب کار سازندگان متوقف نمی شود و همچنین طرف دیگر معامله صاحب ملک و سرمایه خواهد بود.

یادداشت:

اگر پاکسازی بین واحدهای ساختمانی با زمین کلنگ زدن انجام شود-مبادله نامیده می شود.
تفاوت در زمان و مکان پرداخت بدهی مانعی برای وقوع ترخیص ملک است اما تحت شرایط خاص و با توافق نامه های انجام شده بین طرفین می توان انجام داد.
خیار خانگی خیار حیوانی و خیار خیرامان در عوض قابل استفاده نیست.
حق مبادله وجود ندارد.
خانه ترخیص ملک

نکاتی در مورد پاکسازی مصالح ساختمانی
بدون پرداخت نقدی در داد و ستد کالا ساخته شده, اما دو طرف به یکدیگر متعهد.
مبادله مصالح ساختمانی برای هر دو طرف معامله یعنی سازندگان و تولیدکنندگان مواد سودمند خواهد بود.
تهویه ساختمان برای پروژه های بزرگ مناسب است.
در کلینیک مصالح ساختمانی قیمت واحد و ساختمان معامله شده توسط متخصص تعیین می شود و سپس بر اساس تولیدکنندگان مواد مربوطه را در اختیار سازنده قرار می دهد.
تولیدکنندگان در ابتدا باید مواد را با هزینه شخصی خود تهیه کنند.
در این مرکز هیچ وقت برای حذف دین وجود نخواهد داشت. سازنده برای تحویل ساختمان به زمان نیاز دارد.
اگر اختلاف بین طرفین برای زمان و مکان پرداخت وجود داشته باشد-انجام تهویه مطبوع امکان پذیر نخواهد بود.
داد و ستد کالا یکی از قوی ترین معاملات است که تضمین پرداخت بسیار بالا در است.
ساختمان پاکسازی مصالح ساختمانی
مزایای مصالح ساختمانی واضح تر
داد و ستد کالا مناسب برای سازندگان معامله و تولید کنندگان به دنبال سود و سرمایه علاوه بر رفاه کسب و کار خود خواهد بود. به طور کلی برای این نوع واضح تر می توان مزایای زیر را به خاطر سپردآ:

مبادله مصالح ساختمانی برای هر دو طرف معامله سودمند است.
هر دو طرف به راحتی تجارت خود را تقویت می کنند و همچنین سود خوبی کسب می کنند.
فروش واحدهای ساختمانی یا حجم بالای مواد از این طریق راحت تر است.
نیاز به پول نقد در این نوع معامله و سرمایه گذاری حذف شده است.
ساختمان تهویه مطبوع یک راه بسیار مناسب برای افزایش بخش ساخت و ساز مسکن است.
تضمین معامله بسیار بالا است.
این نوع معامله در هر مرحله از کار ساخت و ساز امکان پذیر خواهد بود و برای سازندگان بسیار مفید است.

دیدگاه خود را بنویسید

بالا